Należymy do grupy

Trade Trans

Dorohusk

Terminal Przeładunkowy Dorohusk

Województwo Lubelskie

Mapa

Terminal Przeładunkowy Dorohusk

22-175 Dorohusk
Świerże Kolonia 10
GPS: N 51.1652°, E 23.7405°

EKSPEDYTOR
e-mail: dorohusk@pkpcc.com
tel.: +48 82 590 85 05

KONTAKT HANDLOWY

Tel:  +48 22 534 04 13
Fax: +48 22 534 04 00
 

e-mail: info@pkpcc.com
 • Powierzchnia terminala 2,4 ha
 • Utwardzone place przeładunkowo – manewrowe o powierzchni 6500m2
 • Utwardzony plac składowy o powierzchni 3000 m2
 • Magazyn o powierzchni składowej 1660 m2, w tym skład celny 550 m2
 • 4 silosy o pojemności 150 m3 każdy
 • Zautomatyzowany węzeł przesypowy towarów rolno-spożywczych i paszowych w postaci sypkiej lub peletu z możliwością składowania w silosach
 • Elektroniczna przesypowa waga dozometryczna
 • Przeładunki bezpośrednie z wagonów na wagony, z wagonów na samochody oraz przeładunki pośrednie z wykorzystaniem placu i magazynu
 • Zdolności przeładunkowe 490 tys. ton rocznie
 • Logistyka magazynowa
 • Organizacja odpraw celnych – Agencja Celna
 • Magazyn czasowego składowania
 • Lokalizacja na styku torów szerokich (1520mm) i normalnych (1435mm)

Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie OPWS 2010.

 

CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO.