Należymy do grupy

Trade Trans

Dorohusk

KONTAKT HANDLOWY

Tel:  +48 22 534 04 13
Fax: +48 22 534 04 00
 

e-mail: connect@pkpcc.com

Regulamin Obiektu (PDF)

 

Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie OPWS 2010.

 

CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO oraz SQAS  w  spedycji drogowej.