Należymy do grupy

Trade Trans

Medyka

Railport Medyka P.S. Trade Trans Sp. z o.o.

Województwo Podkarpackie

Mapa

Railport TT Medyka

37-732 Medyka 404 A
GPS: N 49,79424°, E 22,90160°

EKSPEDYTOR
e-mail: medyka@pkpcc.com
tel.: +48 17 711 19 54

KONTAKT HANDLOWY

Tel:  +48 22 534 04 13
Fax: +48 22 534 04 00
 

e-mail: info@pkpcc.com
 • Powierzchnia terminala 13 ha
 • Utwardzone place przeładunkowo – manewrowe o powierzchni 18000 m2, w tym place składowe o powierzchni 12500 m2
 • Magazyn o powierzchni składowej 3716 m2
 • Dwie suwnice bramowe o udźwigu 16 i 40 ton
 • Dźwig samojezdny o udźwigu do 8 ton
 • Przeładunki bezpośrednie z wagonów na wagony, z wagonów na samochody oraz przeładunki pośrednie z wykorzystaniem placu i magazynu
 • Możliwość przeładunku towarów sztukowych o masie jednostkowej 40 ton
 • Zdolność przeładunkowa terminala - 680 tys. ton towarów rocznie
 • Logistyka magazynowa
 • Organizacja odpraw celnych – Agencja Celna
 • Miejsce uznane i magazyn czasowego składowania
 • Lokalizacja na styku torów szerokich (1520mm) i normalnych (1435mm)

Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie OPWS 2010.

 

CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO.