Należymy do grupy

Trade Trans

Polityka Jakości

 

 

POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA

 

Celem działalności PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o jest świadczenie na najwyższym poziomie jakości kompleksowych usług w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych  oraz umacnianie pozycji Grupy PKP CARGO na rynku usług logistyczno-spedycyjnych w całej Europie przy jednoczesnym monitorowaniu i ograniczeniu wpływu organizacji na środowisko naturalne oraz stosowaniu się do zasad bezpiecznej pracy.

Nasza strategia polega na dynamicznym rozwoju sieci intermodalnej, kolejowej konwencjonalnej, śródlądowej, krajowej i międzynarodowej oraz sieci transportu samochodowego ładunków całopojazdowych przy założeniu komplementarnego dostosowania usług i rozpoznawaniu potrzeb naszych klientów, dużych i małych.

Gwarancją osiągnięcia powyższych celów jest: 

-  dbałość o satysfakcję Klienta, ciągłą poprawę obsługi klienta, opartą na dostosowaniu usług i rozpoznawaniu
    potrzeb naszych klientów,
- profesjonalizację kontaktów z dostawcami,
- zwiększenie atrakcyjności naszej oferty w Europie i Azji,
- rozwój stosunków handlowych i operacyjnych z innymi przewoźnikami,
- efektywne zarządzanie procesami, cenami i produktami przez naszą doświadczoną kadrę,
- konsekwentne przestrzeganie przyjętych procedur działania oraz monitoring ich skuteczności,
- zapewnianie pracownikom systematycznych szkoleń podnoszących ich kwalifikacje, warunkujących właściwe
   przygotownaie do wykonywania przydzielonych zadań,
- zapewnianie właściwej organizacji przewozu towarów chemicznych, produktów rolno-spożywczych,
- zapewnienie ciągłego doskonalenia systemów funkcjonujących w naszej firmie,
- zgodność z mającymi zastosowanie wymaganiami prawnymi, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów
  dotyczących bezpieczeństwa żywności.

Gwarantem realizacji niniejszej Polityki jest bezpośrednie utrzymywanie i doskonalenie wdrożonego zintegrowanego systemu zarządzania zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001:2015, ISO 22000:2005 oraz dokumentu AEO.

Polityka PKPCC jest zakomunikowana i znana naszym pracownikom oraz wszystkim zainteresowanym stronom, systematycznie oceniana w ramach przeglądów zarządzania i aktualizowania w miarę potrzeb. Firma zapewni odpowiednie zasoby i środki do wdrażania niniejszej Polityki.

 

Dariusz Seliga

Prezes Zarządu PKPCC Sp. z o.o.

Warszawa, 14.02.2017 r.


PKP CARGO CONNECT Sp. z o. o. ul. Leszno 12, 01-192 Warszawa, tel. + 48 22 534 03 00, fax +48 22 534 04 00  
KRS: 0000006291, Sąd Rejonowy dla m. st. W-wy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, REGON: 006213487
NIP: 522-01-03-934, Kapitał zakładowy Spółki: 24.750.000 zł w całości wpłacony.

 

Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie OPWS 2010.

 

CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO.