Należymy do grupy

Trade Trans

Wydarzenia

Rozwiń 30-03-2019

Połączenie PKPCC i TTF

Plan Połączenia Spółki PKP Cargo Connect Sp. z o.o.  (Spółka Przejmująca)  oraz Trade Trans  Finance Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) 

Załącznik

Rozwiń 27-04-2018

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKP CARGO

Dane na temat informacji niefinansowych PKP CARGO CONNECT SP. z o.o. i jej spółek zależnych zawarte są w oświadczeniu Grupy PKP CARGO na temat informacji niefinansowych, sporządzanym przez jednostkę dominującą wyższego szczebla tj. spółkę PKP CARGO S.A., mającą siedzibę w Warszawie, ul. Grójecka 17.

Sprawozdanie Grupy Kapitałowej PKP CARGO - Pobierz

Rozwiń 01-07-2017

Nowa siedziba Biura regionalnego we Wrocławiu

Nowa siedziba Biura Regionalnego we Wrocławiu

Nowa siedziba Biura Regionalnego we Wrocławiu:

Al. Armii Krajowej 53 ; 50-541 Wrocław

Rozwiń 01-04-2016

Nowe siedziby oddziałów

Nowe siedziby oddziałów Poznań, Katowice i Wrocław

Nowe adresy oddziałów:

O/Wrocław: uL. Krakowska 36/38;  50 – 425  Wrocław

O/Katowice: ul. Francuska 44;  40-028 Katowice

O/Poznań: ul. Ostrowska 300,  61-312 Poznań - Teren Terminala Kontenerowego 

Rozwiń 02-01-2016

Połączenie z CARGOSPED Sp. z o.o.

Uprzejmie informujemy, że z dniem 31 grudnia 2015 r. PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. połączyło się z CARGOSPED Sp. z o.o.

Zarząd PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „Spółka”) informuje, iż przeprowadzono proces połączenia Spółki jako spółki przejmującej ze spółką „CARGOSPED” Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną. Połączenie odbyło się w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych poprzez przeniesienie całego majątku Spółki na spółkę przejmującą - PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.
Połączenie spółek nastąpiło po podjęciu uchwał przez Zgromadzenia Wspólników łączących się spółek i po zarejestrowaniu połączenia przez sąd rejestrowy. Z dniem 31.12.2015 r. wpisano połączenie do rejestru właściwego dla spółki przejmującej, w związku z czym spółka przejmująca - PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. wstąpiła w ogół praw i obowiązków spółki przejmowanej „CARGOSPED” Sp. z o.o., w tym w prawa i obowiązki wynikające
z zawartych przez Spółkę umów z kontrahentami.
Rozwiń 02-11-2015

Zmiana nazwy Spółki

Uprzejmie informujemy, że z dniem 30 października 2015 r. Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o. zmieniło nazwę na PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o.

Najistotniejszych informacji związanych z ww. zmianą dostarczy lektura skierowanego do Państwa listu od Zarządu Spółki:

Rozwiń 30-09-2015

Plan połączenia spółki Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „Cargosped” Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z 29.09.2015 r.

Prezentujemy plan połączenia spółki Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) oraz „Cargosped” Sp. z o.o. (Spółka Przejmowana) z dnia 29 września 2015 r.

Rozwiń 03-03-2015

PS TRADE TRANS inicjatorem i współorganizatorem konferencji UŁATWIENIA CELNE I PODATKOWE Katowice 25.02.2015

V edycja konferencji dedykowana była Przedsiębiorcom Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

W kolejnych panelach tematycznych omówione zostały aktualne zagadnienia celne i podatkowe ze szczególnym uwzględnieniem pakietu ułatwień oferowanych przez Służbę Celną w zakresie obrotu towarowego z zagranicą oraz statusu Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO i bezpiecznego łańcucha dostaw. Omówiono również stosowanie procedur uproszczonych, warunki i korzyści wynikające ze stosowania art. 33a ustawy o VAT, konsolidację ładunków w wywozie, pakiet portowy „Porty 24 h” oraz instytucję Wiążącej Informacji Akcyzowej.

Aspekty prawne ww. zagadnień przedstawili prelegenci Izby Celnej w Katowicach i Pierwszego Śląskiego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. 
Praktyczne aspekty stosowania, przedstawiły prelegentki PS TRADE TRANS:
P. Danuta Cholewa  - Centrala Warszawa – Pełnomocnik ds. Agencji Celnych
P. Danuta Niedźwiedzka - Oddział Szczecin – Menadżer Agencji Celnej w Kostrzynie n/Odrą
P. Iwona Dmitruk - Dudkiewicz  - Oddział Lublin – Menadżer Agencji Celnej w Dorohusku

Moderatorem i ekspertem konferencji był Zastępca Dyrektora Departamentu Ceł Ministerstwa Finansów, P. Piotr Pogorzelski.
Współorganizatorem i  - z racji lokalizacji - gospodarzem wydarzenia, był Zarząd Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Kierownictwo Przedsiębiorstwa Spedycyjnego TRADE TRANS Sp. z o.o. reprezentował Dyrektor Operacyjny, P. Tomasz Wójcik. 

Rozwiń 26-01-2015

CERTYFIKAT WIARYGODNOŚCI dla PS TRADE TRANS

W analizie przeprowadzonej przez Wywiadownię Gospodarczą Creditreform
Indeks Zdolności Płatniczej Przedsiębiorstwa Specydyjnego TRADE TRANS osiągnął
274
dowodząc dobrej zdolności płatniczej Spółki.

Potwierdzenie autentyczności certyfikatu: www.crefo.pl

 

 

 

Rozwiń 11-12-2014

X Konferencja NAFTA / CHEMIA a logistyka "ponad podziałami".

10 grudnia 2014r. w Warszawie odbyła się Konferencja „Nafta/Chemia”. Branżę logistyczną reprezentował Członek Zarządu PS TRADE TRANS, Pan Robert Jaworski, w ramach panelu „Produkty, koszty, marże. Na co stawia chemia?”.

Logistyka „ponad podziałami”.
Głos Prezesa Jaworskiego, jak zaznaczył moderator panelu, wyraźnie spajał interesy przedmówców, jako głos logistyka – finalnego, a zarazem kluczowego ogniwa procesu biznesowego.

Innowacje w służbie „win – win”.
Prezes Jaworski zwrócił szczególną uwagę na optymalizowanie procesów logistycznych, na konieczność stosowania rozwiązań innowacyjnych, generujących realne korzyści w tak kluczowych aspektach, jak koszt, czas i jakość. Generujących wygraną wszystkich zainteresowanych stron.

Innowacje w praktyce PS TRADE TRANS.
Udział kosztów logistycznych w kosztach producentów, szacuje się obecnie na 5 – 8%. Jak zaznaczył Prezes Jaworski, tę wartość wciąż można redukować i optymalizować. Nie jest to teoretyzowanie – PS TRADE TRANS realizuje procesy logistyczne zaprojektowane precyzyjnie pod specyfikę kontrahenta i konkretnego przedsięwzięcia. Efekty są ewidentne, stąd obecnym na konferencji producentom, Prezes Jaworski sugerował, by sięgali po rzetelnych operatorów logistycznych, oferujących systemy  innowacyjne, zindywidualizowane i partnerskie.

Nafta/chemia – potencjał.
Roczny potencjał branży, z punktu widzenia logistyka, Prezes Jaworski szacuje na 50 mln ton, w tym:
- transport kolejowy to 10 mln na średniej odległości 350 km,
- transport samochodowy to 40 mln na średniej odległości 550 km.

______________________

***

W panelu tematycznym „Produkty, koszty, marże. Na co stawia chemia?” udział wzięli:
Robert Jaworski – Członek Zarządu, Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o.;
Liliana Kania – Customer Service Team Leader Eastern Europe and Dow Construction Chemicals CS Leader Europe, Middle East and Africa (EMEA);
Adam Leszkiewicz – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn SA;
Cezary Możeński – Dyrektor, Instytut Nowych Syntez Chemicznych;
Jacek Podgórski – Prezes Zarządu, Anwil SA;
Zenon Pokojski – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy SA;
Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty SA;
Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Jerzy Majchrzak – moderator – Dyrektor, Departament Innowacji i Przemysłu, Ministerstwo Gospodarki RP

**
Więcej o konferencji na portalu wnp.pl

Rozwiń 08-12-2014

KOMUNIKAT PRASOWY: Grupa PKP CARGO zapewnia kompleksową obsługę spedycyjną ważnych projektów infrastrukturalnych w Polsce.

PS TRADE TRANS, spółka z Grupy PKP CARGO świadcząca kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych, realizuje kompleksową obsługę spedycyjną istotnych projektów infrastrukturalnych w kraju. Obecnie spółka realizuje między innymi dostawę 1300 ton szyn dla odtwarzanej po 50 latach infrastruktury tramwajowej w Olsztynie. Dodatkowo, z sukcesem zakończono transport rozjazdów o dużych promieniach dla Centralnej Magistrali Kolejowej, niezbędnych do planowanego z końcem 2014 roku włączenia do ruchu pociągów Pendolino.

Na potrzeby olsztyńskiego projektu inżynierzy PS TRADE TRANS zaprojektowali specjalistyczne urządzenie do przenoszenia tego typu ładunku, dostosowane do jego indywidualnych parametrów.  W ramach projektu spółka odpowiada za kompleksową obsługę transportu szyn o długości 18m i 30m na trasie ze Sławkowa do Olsztyna. Transport odbywa się koleją oraz samochodami.

- To duży projekt i ogromne wyzwanie logistyczne z trzech powodów. Po pierwsze, mówimy o ładunku ponadgabarytowym. Konieczne było wobec tego zaprojektowanie i zbudowanie specjalnej konstrukcji umożliwiającej przeładunek szyn. Ponadto, transport samochodowy elementów ponadgabarytowych jest wyzwaniem w zakresie zaplanowania drogi przejazdu przy zachowaniu maksymalnego bezpieczeństwa dla wszystkich uczestników ruchu drogowego. Po trzecie, kontrakt obejmuje transport ze Sławkowa bezpośrednio na teren budowy w Olsztynie, w tym załadunek, przeładunek z wagonów na samochody w Olsztynie i dowóz oraz rozładunek na placu budowy. Harmonogram dostawy musi więc zostać dokładnie zsynchronizowany z konkretnymi etapami planu budowy ­– mówi Marcin Wower, prezes PS TRADE TRANS.

_______________________

Zakończony projekt dla Centralnej Magistrali Kolejowej, związany z modernizacją linii kolejowej na potrzeby pociągów Pendolino, polegający na transporcie rozjazdów o dużych promieniach, realizowany był z wykorzystaniem tzw. długich wagonów (25 m).

- Dysponujemy wagonami do przewozu długich ładunków, co umożliwiło transport rozjazdów dla Centralnej Magistrali Kolejowej bezpośrednio od producentów – ze stacji Bydgoszcz, Zawadzkie i Kraków Bieżanów – dodaje Marcin Wower.

***
Grupa PKP CARGO jest liderem kolejowych przewozów towarowych w Polsce i drugim największym operatorem w Unii Europejskiej. Powstała w 2001 roku. W zakresie usług logistycznych wykorzystuje transport lądowy (kolejowy i samochodowy) oraz morski (promowy). Posiada największą flotę kolejowego taboru towarowego w Polsce. Dziennie przewoźnik uruchamia średnio tysiąc pociągów i obsługuje kilka tysięcy klientów. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Słowacji, Czech, Niemiec, Austrii, Belgii, Holandii, Węgier i Litwy.
W skład Grupy PKP CARGO wchodzą spółki zależne, m.in. Cargosped (odpowiedzialna za przewozy intermodalne), PS TRADE TRANS (krajowa i międzynarodowa spedycja kolejowa) oraz PKP CARGOTABOR (jedna z największych spółek taborowych na świecie).

W 2013 roku Grupa PKP CARGO osiągnęła 4,8 mld zł przychodów i 65 mln zł zysku netto, przewożąc 114 mln ton ładunków.

30 października 2013 roku PKP CARGO zadebiutowała na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, stając się pierwszym kolejowym przewoźnikiem towarowym w UE notowanym na giełdzie. Wartość oferty publicznej, w której PKP S.A. sprzedała niemal 50 procent akcji PKP CARGO, wyniosła 1,42 mld zł. Spółka obecnie wchodzi w skład indeksu mWIG40. Jej głównym akcjonariuszem pozostaje PKP S.A.

Grupa PKP CARGO prowadzi aktywną działalność z zakresu CSR. Stosuje standardy odpowiedzialnej polityki pracowniczej, realizuje szereg działań na rzecz ochrony środowiska, jest także mecenasem zabytków techniki kolejowej, zgromadzonych m.in. w unikalnej na skalę europejską Parowozowni Wolsztyn.

***

Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o. jest częścią Grupy PKP CARGO. Działa na rynku od 1990 roku. PS TRADE TRANS jest międzynarodowym operatorem logistycznym świadczącym kompleksowe usługi w zakresie transportu, przeładunków, magazynowania i usług celnych. Posiada także infrastrukturę logistyczną, zapewniającą obsługę największych i najtrudniejszych przedsięwzięć transportowych.

Oferta PS TRADE TRANS obejmuje: spedycję kolejową i samochodową, organizację transportu morskiego, śródlądowego i lotniczego, przewozy promowe pociągów i samochodów ciężarowych między Polską a Skandynawią, przewozy ładunków ponadgabarytowych i wyjątkowo ciężkich, kompleksowe usługi celne, logistykę biomasy i zbóż, przeładunki w portach morskich i terminalach lądowych, logistykę magazynową, własne zaplecze logistyczne: 12 oddziałów na terenie Polski, 4 terminale przeładunkowe i magazyny na granicy wschodniej w Dorohusku, Medyce, Wólce i Zaborzu, 5 terminali przeładunkowych Spółek Grupy PSTT: w Małaszewiczach, Woli Baranowskiej, Werchracie, Medyce i Sławkowie, 18 agencji celnych na terenie kraju,  wagony TALNS typ 441Vb do przewozu towarów sypkich, w tym zbóż i biomasy.

W trosce o zapewnienie wysokiej jakości świadczonych usług Spółka posiada i na bieżąco aktualizuje certyfikaty systemów jakości w zakresie: ISO 9001:2008, ISO 27001:2005, ISO 22000:2005, GMP+ B4, SQAS, WSK, AEO.

Rozwiń 15-10-2014

PS TRADE TRANS organizatorem IV edycji konferencji UŁATWIENIA CELNE I PODATKOWE

"To była niezwykle istotna dawka wiedzy, przekazana przez świetnie przygotowane merytorycznie osoby - Kierownik Działu ds. Księgowości" - oto fragment jednej spośród wiadomości e-mail, napływających do współorganizatorów po kolejnej już IV edycji konferencji z cyklu UŁATWIENIA CELNE I PODATKOWE.

Konferencja odbyła się 9 października 2014r. w Bałtyckim Porcie Nowych Technologii w Gdyni.
PS TRADE TRANS tradycyjnie było inicjatorem i głównym koordynatorem wydarzenia. 

Ta IV edycja (po Kostrzynie, Nowej Soli i Legnicy), kolejny raz potwierdziła zasadność organizacji spotkań z przedsiębiorcami oraz atrakcyjność formuły - aspekty prawne i formalne przekazane przez służbę celną i podatkową, dopełnione głosem praktyka, czyli prelegentek PS TRADE TRANS.

Stronę merytoryczną konferencji z ramienia Spółki opracowały Danuta Cholewa (Centrala - Warszawa), Danuta Niedźwiedzka (Przedstawicielstwo Kostrzyn n/O) oraz Iwona Dmitruk Dudkiewicz (Agencja Celna Dorohusk).

Współorganizatorem, a z racji lokalizacji przedsięwzięcia Gospodarzem, był Zarząd Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Sprawozdanie z wydarzenia ulokowało w swoich aktualnościach Ministerstwo Finansów, co świadczy o wartości merytorycznej konferencji oraz dowodzi uznania dla współorganizatorów i dodatkowo dla PS Trade Trans jako inicjatora tego projektu, realizowanego od września 2013r. 
Zachęcamy do lektury na www.mf.gov.pl.

 

Rozwiń 15-09-2014

Autorski projekt logistyczny dla ECS

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. kolejny raz wniosło istotny logistyczny wkład w inwestycję szczególnej rangi. Po Stadionie Narodowym, przyszła kolej na Europejskie Centrum Solidarności (ECS).

Na przełomie lipca i sierpnia 2014r. Spółka zrealizowała autorski, kompleksowy projekt, dostarczając z Czech do Gdańska betonowe elementy prefabrykowane na plac budowy wielopoziomowego parkingu przy ECS. W transporcie i obsłudze zlecenia przewoźnikiem kolejowym było PKP Cargo Logistics, natomiast całą obsługę spedycyjną przeprowadziło Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans.
- Jesteśmy zaszczyceni, że po raz kolejny realizujemy skomplikowane zadania logistyczne dla strategicznych i symbolicznych inwestycji w Polsce – powiedział Robert Jaworski, Członek Zarządu PS Trade Trans.
W ramach przedsięwzięcia, specjaliści PS Trade Trans opracowali i wdrożyli złożony system logistyczny, uwzględniający wybitnie wysokie wymagania Klienta, w tym przede wszystkim godzinowy reżim czasowy dostaw oraz wykluczenie jakiegokolwiek uszkodzenia elementów w trakcie operacji.  
Rygorystyczne warunki wynikały ze specyfiki systemu budowy realizowanej z elementów prefabrykowanych – uszkodzenie choćby jednego modułu, paraliżuje planową realizację całej inwestycji. Dotrzymując ww. wymagań, PS Trade Trans zaaranżowało i zrealizowało 3 dostawy całopociągowe oraz wpisane w projekt przeładunki, składowanie i dowozy samochodowe bezpośrednio na miejsce budowy. Na każdym etapie tego łańcucha logistycznego, specjaliści Spółki dokonywali precyzyjnej kontroli jakości transportowanych elementów.

Operacja przeprowadzona i sfinalizowana została zgodnie z wymaganiami Klienta. Uroczyste otwarcie ESC odbyło się 30 sierpnia 2014r.

        

     

Rozwiń 25-08-2014

PS TRADE TRANS obsłuży spedycję pociągów PESA do Włoch

Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS z Grupy PKP CARGO podpisało ze spółką Pojazdy Szynowe PESA umowę na obsługę spedycyjną związaną z dostarczeniem 40 pojazdów typu ATR 220TR z Polski do Włoch. Umowa będzie obowiązywać od sierpnia 2014 roku do grudnia 2015 roku.

Kontrakt przewiduje kompleksową obsługę klienta, w tym usługi dodatkowe, takie jak zaopatrzenie w paliwo i wodę na trasie przejazdu. Pierwszy pociąg do badań testowych ze Żmigrodu (woj. dolnośląskie) do włoskiej Pizy został z sukcesem dostarczony 20 sierpnia. Transport pozostałych 39 pojazdów rozpocznie się w grudniu 2014 roku.

- Spółka PESA S.A. jest naszym stałym klientem, dla którego realizujemy wiele kontraktów. Podpisanie kolejnej umowy potwierdza, że kompleksowa obsługa producentów pasażerskich pojazdów szynowych stała się naszą specjalnością – mówi Robert Jaworski, Członek Zarządu PS TRADE TRANS.

Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS w ostatnich latach z powodzeniem zrealizowało kontrakty na przewóz za granicę łącznie 130 pojazdów szynowych, w tym 39 pojazdów do Włoch (Bari, Ferrara, Rovato), 30 pojazdów do Czech (Ceska Trebova), 38 pojazdów do Estonii, jednego pojazdu do Kazachstanu (Turkestan), dwóch pojazdów do Rosji (Moskwa) oraz jednego pojazdu na Ukrainę (Simferopol).

  

Rozwiń 06-06-2014

Medal Europejski za usługi celne

Jest nam miło poinformować, że Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS Sp. z o.o. zostało wyróżnione „Medalem Europejskim 2014” za USŁUGI CELNE. Podczas jubileuszowej 25 edycji konkursu, organizowanego przez Business Centre Club, zostało wyróżnionych ponad 180 polskich firm w różnych dziedzinach gospodarki, za usługi, za produkty, za europejską jakość. Przyznanie medalu jest symbolicznym potwierdzeniem wysokiego standardu jakości usług celnych świadczonych przez Spółkę od ponad 20 lat.

PS TRADE TRANS uhonorowano zarówno w uznaniu wysokich kompetencji, jak również faktu dysponowania imponującym pakietem  uprawnień i certyfikatów przyznawanych przez Organy Celne podmiotom  spełniającym  określone,  wysokie standardy.

Obok wymaganych regulaminem Medalu Europejskiego takich kryteriów jak dynamika firmy i zgodność z normami  europejskimi, nie bez znaczenia dla przyznania Medalu były innowacyjne działania, jak np. realizowany od roku 2013 autorski projekt PS Trade Trans, polegający na organizacji konferencji o tematyce celno-podatkowej dla przedsiębiorców Specjalnych Stref Ekonomicznych z zaangażowaniem do współpracy Służby Celnej i Zarządów SSE, właściwych dla lokalizacji konferencji w danej edycji.

Uroczyste wręczenie nagrody odbyło się 4 czerwca 2014r. w Teatrze Wielkim w Warszawie.
W imieniu Spółki nagrodę odebrał Pan Grzegorz Kruczkowski – Prokurent PSTT.

Organizatorem niekomercyjnego, ogólnopolskiego przedsięwzięcia pn. Medal Europejski jest Business Centre Club, przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych (reprezentowanego przez ministra ds. członkostwa w UE) i Honorowym Patronacie Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z siedzibą w Brukseli.

Medal Europejski 2014 dla PS Trade Trans Sp. z o.o./pdf
 

Rozwiń 06-06-2014

PS Trade Trans organizatorem III edycji konferencji w cyklu "Ułatwienia celne i podatkowe"

4 czerwca w Legnicy, Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. zorganizowało trzecią już konferencję pod hasłem „Ułatwienia celne i podatkowe”. Cykl dedykowany jest dla przedsiębiorców Specjalnych Stref Ekonomicznych, dokonujących obrotu towarowego z krajami trzecimi.

Przedsięwzięcie każdorazowo realizowane jest przy wsparciu merytorycznym Służby Celnej i Administracji Podatkowej oraz organizacyjnym ze strony Zarządów SSE, właściwych dla lokalizacji wydarzenia. Po raz drugi zaproszenie do moderowania spotkania przyjął Piotr Pogorzelski, Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej Ministerstwa Finansów, uświetniając jego rangę i merytoryczną wartość.

Organizacja konferencji poświęconych ww. tematyce, ze szczególnym uwzględnieniem aktualizacji w zakresie ułatwień i uproszczeń dla firm, jest autorskim projektem Spółki. Powodzenie dotychczasowych trzech edycji (Kostrzyn n/O, Nowa Sól, Legnica) potwierdza zasadność organizacji tych lokalnych spotkań z przedsiębiorcami oraz trafność przyjętej formuły, gdzie rzetelna, formalna  wiedza przekazana uczestnikom przez ekspertów celnych i podatkowych, dopełniana jest głosem prelegentów – praktyków  z ramienia PS Trade Trans. Spółki, która w roku 2015 obchodzić będzie 25 lecie działalności w zakresie spedycji międzynarodowej i kompleksowych usług logistycznych, a w roku 2013 obchodziła 20 lecie działalności swoich Agencji Celnych.

Współorganizatorami  III edycji cyklu, obok PS Trade Trans Sp. z o.o. byli:
- Izba Celna we Wrocławiu,
- Urząd Skarbowy w Legnicy,
- Legnicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.

Udział dla przedsiębiorców jest bezpłatny.

Rozwiń 10-12-2013

PS Trade Trans współorganizatorem kolejnej konferencji

PS Trade Trans drugi raz było głównym współorganizatorem konferencji z cyklu UŁATWIENIA CELNE I PODATKOWE. Konferencja odbyła się 4 grudnia 2013 w Nowej Soli. Dlaczego Nowa Sól ?

Po latach ciężkiej próby, miasto jest obecnie jednym z ważniejszych ośrodków przemysłowych zachodniej Polski. Przedsiębiorczość Prezydenta Miasta i jego skuteczność w pozyskiwaniu kolejnych inwestorów, zaowocowały 10 miejscem dla Wadima Tyszkiewicza w „Rankingu Prezydentów 2013”.

Dynamikę rozwoju Nowej Soli doskonale ilustruje fakt, że stopa bezrobocia spadła tu z 46 % do 9 % w ciągu… 4 lat.

Prelegenci PS Trade Trans, Izby Celnej w Rzepinie oraz Izby Skarbowej w Zielonej Górze zapoznali uczestników – przedsiębiorców regionu, z kluczowymi dla nich, najbardziej aktualnymi regulacjami celno – podatkowymi w imporcie, eksporcie, tranzycie i obrocie wewnątrzwspólnotowym. 
Wyeksponowane zostały przede wszystkim aspekty, które w bezpośredni sposób pozwalają firmom redukować czas i koszty związane z obrotem towarowym.

Wzorem poprzedniej konferencji, prelegenci Izby Celnej omówili kluczowe aspekty prawne, natomiast praktyczne aspekty stosowania zaprezentowały panie prelegentki PS Trade Trans, czyli :

P. Danuta Cholewa – Pełnomocnik ds. Agencji Celnych  (AEO)
P. Iwona Dmitruk-Dudkiewicz – Menadżer Agencji Celnej w Dorohusku (VAT w imporcie)  oraz
P. Danuta Niedźwiedzka – Menadżer Przedstawicielstwa Krajowego w Kostrzynie n/O (procedury celne).

Gościem Honorowym konferencji był Prezydent Nowej Soli – P. Wadim Tyszkiewicz.

PS Trade Trans, jako głównego współorganizatora konferencji, reprezentowali:
Członek Zarządu – P. Tomasz Pochwat oraz Dyrektor Sprzedaży i Marketingu – P. Tomasz Bulik.

Warto odnotować, że w trakcie konferencji odbyło się uroczyste wręczenie nobilitującego certyfikatu „Upoważnionego Przedsiębiorcy AEO” jednej ze spółek z Nowej Soli, którego dokonali osobiście: ekspert i moderator konferencji P. Piotr Pogorzelski – Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Celnej MF oraz P. Sylwester Skórski – Dyrektor Izby Celnej w Rzepinie.

ORGANIZATORZY

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans  Sp. z o.o.
Izba Celna w Rzepinie
Kostrzyńsko – Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PARTNERZY

Park Technologii i Logistyki Przemysłu INTERIOR w Nowej Soli
Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej


O pierwszej konferencji, która odbyła się 10 września 2013 w Kostrzynie n/O piszemy poniżej w artykule "PS Trade Trans upoważnionym nadawcą TIR"

(Janusz Komorowski)

Rozwiń 04-11-2013

PS Trade Trans upoważnionym nadawcą TIR

10 września w Kostrzynie nad Odrą odbyła się I Konferencja z cyklu UŁATWIENIA CELNE I PODATKOWE. PS Trade Trans był współorganizatorem konferencji wraz z Izbą Celną w Rzepinie oraz Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. W ramach konferencji omówiono kluczowe zagadnienia dotyczące m. in.: wyboru optymalnych procedur celnych ze szczególnym uwzględnieniem uproszczeń, rozliczenia VAT, statusu AEO oraz nowego, ważnego dla eksporterów Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie możliwości ubiegania się o status upoważnionego nadawcy TIR (wejście w życie 10.07.2013). Uroczystym nawiązaniem do tego zagadnienia było przekazanie Spółce Trade Trans przez Izbę Celną w Rzepinie dwóch stempli TIR .

PS Trade Trans upoważnienie otrzymał już 1,5 miesiąca od wejścia Rozporządzenia w życie, stając się jednym z pierwszych w Polsce upoważnionych nadawców TIR.

Nie bez znaczenia dla tak szybkiego, pozytywnego rozpatrzenia wniosku, był fakt posiadania certyfikatu AEO przez Spółkę.

Agencje Celne PS Trade Trans zyskały nowe narzędzie – prawo otwierania karnetów TIR w miejscu odprawy celnej bez konieczności przedstawiania towaru i karnetu w Urzędzie Celnym.

Trade Trans stosuje nowe uprawnienie w swoich Agencjach Celnych w Kostrzynie nad Odrą, Świecku i we Wrocławiu (Biskupice Podgórne)

Rozwiń 03-11-2013

Z NIEMIECKIEGO FORST NA TRADE TRANS RAILPORT MEDYKA

 

W październiku Przedsiębiorstwo Spedycyjne  Trade Trans we współpracy z PKP Cargo  zorganizowało przewóz przesyłek ponadgabarytowych z niemieckiego Forst do Medyki, na terminal Trade Trans Railport Medyka.

Transport został przygotowany dla niemieckiego partnera – LIJON Spezialtransport GmbH. W miesiącu październiku Trade Trans przewiózł łącznie ponad 160 traktorów i 40 kontenerów z częściami do maszyn rolniczych.

Przewóz przesyłek ponadgabarytowych odbywał się na całej trasie lokomotywą PKP Cargo i dotarł do Medyki po niespełna 32 godzinach. Organizatorem przewozu z ramienia Grupy PKP Cargo jest firma Trade Trans.

- Przygotowaliśmy dla naszego niemieckiego partnera kompleksową usługę. Począwszy od uzyskania stosownych pozwoleń po kompleksowy transport kolejowy do Medyki, gdzie następnie towar został transportowany do miejsca docelowego – Ukrainy – transportem samochodowy.  – mówi Sylwester Pruchniewski.

W ramach współpracy Trade Trans świadczyło usługi z zakresu opracowania rysunków transportowych, monitoringu w trakcie przejazdu, rozładunku, składowania, a także załadunku towaru na transport samochodowy z terminala do finalnych odbiorców.

 - Jestem przekonany, że profesjonalna oferta Trade Trans pozwoli nam zwiększyć przewozy w 2014 roku - rzędu około 15-20 pociągów - w przypadku jej pozytywnej oceny. – dodaje Sylwester Pruchniewski. 

  

 

Rozwiń 11-09-2013

PS TRADE TRANS dostarczył pociąg STADLERA na targi kolejowe EXPO 1520

Przedsiębiorstwo Spedycyjne TRADE TRANS zorganizowało przewóz pociągu pasażerskiego wyprodukowanego przez firmę Stadler Polska na targi kolejowe w Moskwie EXPO 1520. IV Międzynarodowa Kolejowa Wystawa Techniki i Technologii EXPO 1520 odbywa się w dniach 11-14 września się w Szczerbince (Moskwa) na terenie Eksperymentalnej Trasy Kolejowej.

Z tej okazji PS TRADE TRANS otrzymał zlecenie dostarczenia  pociągu pasażerskiego na Wystawę w Moskwie. Jest to jeden z 38 trójsekcyjnych składów pasażerskich Stadlera, które spedytor przewozi do Estonii.

W tym przypadku – zamiast bezpośrednio do Estonii, skład został przetransportowany najpierw do Moskwy a następnie, po zakończeniu wystawy – do Tallina.

„Przewozy składów pasażerskich do Estonii, które organizujemy, odbywają się częściowo transportem samochodowym a częściowo – kolejowym” – mówi Sylwester Pruchniewski, Prezes Zarządu PS TRADE TRANS – „W ten sam sposób realizujemy  także transport składu do Moskwy”.

Części pociągów są przewożone na specjalistycznych naczepach samochodowych do Małaszewicz, gdzie następnie są składane w całe zestawy pociągowe i dalej podróżują na własnych kołach do Tallina – ciągnięte przez lokomotywy kolei wschodnich.

„W naszej gestii leży ustalenie i zrealizowanie wszelkich formalności związanych z dopuszczeniem składów do przejazdu przez terytoria obcych państw” – dodaje Sylwester Pruchniewski.

W przypadku dostawy pokazowego składu na wystawę w Moskwie, PS TRADE TRANS jest odpowiedzialny także za całą organizację logistyki składu na wystawie

.        

Rozwiń 02-07-2013

Przewóz pociągu inspekcyjnego do Moskwy dla Kolei Rosyjskich

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans otrzymało zlecenie na zorganizowanie transportu do Rosji wyprodukowanego w Polsce pociągu inspekcyjnego, nazywanego także autobusem szynowym. Pociąg ma być dostarczony do Moskwy i przeznaczony do prowadzenia regularnych objazdów poszczególnych stacji przez kierownictwo RŻD.

W pociągu znajduje się nowoczesna sala konferencyjna wyposażona w urządzenia elektroniczne, w tym kamery i sprzęt TV.
Pociąg zostanie przetransportowany na własnych kołach przez lokomotywę PKP CARGO do Małaszewicz. Tak jak w przypadku transportu Pendolino, do pociągu inspekcyjnego zostaną podłączone 2 wagony  sprzęgowe, po jednym z każdej strony pociągu.
W Małaszewiczach pociąg inspekcyjny zostanie bezpośrednio podczepiony do lokomotywy Kolei Białoruskich, i dalej, już bez wagonów sprzęgowych, pojedzie na własnych kołach do Moskwy.
PS Trade Trans zapewnia monitoring przesyłki na całej trasie przebiegu – od Małaszewicz do Moskwy.
Spółka we współpracy z PKP Cargo realizuje także przewozy na własnych kołach pasażerskich pociągów elektrycznych wyprodukowanych w Polsce i  przeznaczonych dla czeskich kolei. Pociągi te są ciągnięte przez lokomotywę PKP Cargo do kolejowego przejścia granicznego w Chałupkach. Tam następuje zmiana lokomotywy i przesyłka dociera do miejsca przeznaczenia na własnych kołach, ale prowadzona już przez lokomotywę czeską.
PS Trade Trans realizował także podobne przewozy pociągów pasażerskich na własnych kołach – do Monachium. Także i w tym przypadku, elektryczny skład pasażerski ciągnięty był przez lokomotywę PKP Cargo do granicy polsko-niemieckiej.
W każdym z wyżej wymienionych przypadków  przewozom towarzyszy konwojent wydelegowany przez producenta pociągu, który czuwa nad prawidłowym funkcjonowaniem poszczególnych podzespołów przewożonych składów.  Spedytorzy PS Trade Trans mają stały kontakt z konwojentem i na bieżąco mogą sprawdzać stan przesyłki.
Przewożone składy pociągowe nie są jeszcze dopuszczone do ruchu, aby więc mogły poruszać się na własnych kołach za lokomotywą towarową, organizator przewozu, w tym przypadku PS Trade Trans,  musi  uzyskać  dla nich zgodę UTK i odpowiednich urzędów w krajach członkowskich UE na przejazd.

Rozwiń 27-06-2013

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans na III miejscu w kategorii „wielkość przychodów ze sprzedaży podstawowej TSL”

27 czerwca 2013r. RZECZPOSPOLITA opublikowała wyniki Rankingu Firm TSL prowadzących działalność na terenie Polski. To już 17 edycja tego prestiżowego rankingu, organizowanego przez SGH, Rzeczpospolitą i TNS pod przewodnictwem prof. dr hab. Pani Haliny Brdulak. Uczestnikami są firmy osiągające co najmniej 50,1 % przychodów z działalności transportowo – spedycyjno – logistycznej.

Rozwiń 13-06-2013

20 składów Pendolino z Włoch do Polski i szynobusy z Polski doEstonii

Zlecenie na organizację przewozów, zarówno składów testowych jak i wszystkich zamówionych składów, otrzymało Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans. Dwa pierwsze elektryczne składy pasażerskie Pendolino wyprodukowane przez Alstom dla PKP Intercity przyjadą w sierpniu do Polski, gdzie zostaną poddane szczegółowym testom.

Następnie wrócą do Włoch, gdzie nastąpi dostosowanie wszystkich 20 zamówionych składów do potrzeb polskiego przewoźnika pasażerskiego. Wówczas rozpoczną się regularne dostawy składów do Polski.
Oferta na przewozy przygotowana przez PS Trade Trans przy współpracy z PKP CARGO zawiera rozwiązanie oparte na wykorzystaniu  wielosystemowej lokomotywy należącej do PKP CARGO  na całym międzynarodowym odcinku z Tarvisio na granicy włosko-austriackiej do Polski.
Przewóz pociągów Pendolino jest kwalifikowany jako przesyłka nadzwyczajna. Pomimo, że przesyłka mieści się w skrajni ładunkowej, wymaga uzgodnień z zarządcami infrastruktury  kolejowej w poszczególnych krajach na trasie przewozu. Składy będą poruszać się na własnych kołach, ciągnione przez lokomotywę PKP CARGO.
W podobny sposób realizowane były przez PS Trade Trans przy współpracy z PKP Cargo przewozy z Polski do Włoch składów pasażerskich polskiego producenta PESA.
Obecnie PS Trade Trans organizuje także przewozy szynobusów z Polski do Estonii. Szynobusy dowożone są do granicy Polski na specjalistycznych naczepach samochodowych a dalej prowadzone oddzielnymi lokomotywami jako ładunek na własnych kołach, tranzytem przez Białoruś i Łotwę do Estonii.

 

Rozwiń 21-05-2013

Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. na > Liście 500 <

W jubileuszowej 20 edycji rankingu POLITYKI, Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. ponownie gości na LIŚCIE 500 NAJWIĘKSZYCH POLSKICH FIRM, plasując się w środku Listy.

500 Największych, to liderzy polskiego przemysłu, handlu i usług. W kategorii TRANSPORT I LOGISTYKA PS Trade Trans zajmuje 10 miejsce. Przyjętym przez Organizatora kryterium oceny pozycji, były przychody ze sprzedaży za rok 2012.

Rozwiń 17-05-2013

100 największych firm transportowych w Polsce

W rankingu Miesięcznika Gospodarczego Nowy Przemysł, Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans zajęło 4 miejsce wśród największych spedytorów w Polsce.

W klasyfikacji generalnej PS Trade Trans uplasowało się na 7 miejscu wśród liderów branży TSL oferujących transport kolejowy, drogowy, morski, logistykę i magazynowanie, działalność pocztową-kurierską, zarządzanie portami i oczywiście spedycję. Jako kryterium oceny i pozycji w rankingu, przyjęto przychód ze sprzedaży za lata 2010-2011, zysk netto za 2011 rok i dynamikę sprzedaży.

Rozwiń 24-04-2013

PS Trade Trans wśród 500 największych

W prestiżowym rankingu „Rzeczpospolitej” LISTA 500, opublikowanym 24 kwietnia 2013, PS Trade Trans już kolejny rok z rzędu znalazł się w gronie największych firm w Polsce. LISTA 500 obejmuje największe firmy produkcyjne, korporacje finansowo-ubezpieczeniowe, banki i tylko kilka firm z branży TSL.

Rozwiń 19-04-2013

PS Trade Trans w pierwszej dziesiątce największych firm TSL

Ranking Największych Firm TSL wg przychodów Gazeta Finansowa opublikowała 19.04.2013. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans Sp. z o.o. uplasowało się na 10 miejscu.

Rozwiń 02-04-2013

20 lat Agencji Celnych

W grudniu 1992r. GUC pozytywnie rozpatrzył wniosek PS Trade Trans o zezwolenie na prowadzenie działalności agencji celnych. 500.000.000zł. (to nie pomyłka - słownie:pięćset milionów złotych) zabezpieczenia w formie hipoteki kaucyjnej Spółka musiała wówczas złożyć na zabezpieczenie roszczeń z tytułu odpowiedzialności za czynności agencji celnej.

29.01.1993r. Przedsiębiorstwo Spedycyjne Trade Trans otrzymało ZEZWOLENIE NR 74 na prowadzenie tej formy działalności. Ciekawostką jest sam numer 74 – oznaczał, że Spółka była 74 firmą w Polsce, która uruchomiła usługi agencji celnych.

Pierwsza agencja PS Trade Trans powstała pod adresem: PKP MAŁASZEWICZE UL. PARKOWA 1.

Obecnie - w roku 2013 - PS Trade Trans posiada na terenie Polski 18 agencji, w ramach których Spółka oferuje Państwu odprawy celne we wszystkich procedurach oraz szereg specjalistycznych usług powiązanych.

Ochrona Twoich danych osobowych jest dla nas ważna. W przypadku pytań i sugestii dotyczących ochrony danych prosimy przesłać wiadomość e-mail na adres: krzysztof.radtke@pkpcc.com

Do umów zawartych z PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o. mają zastosowanie OPWS 2010.

 

CERTYFIKATY SYSTEMÓW JAKOŚCI

W trosce o zapewnienie najwyższej jakości i bezpieczeństwa świadczonych usług, Spółka wdrożyła systemy ISO 9001:2015

ISO 22000:2005 oraz stale utrzymuje certyfikaty w zakresie GMP+ B4AEO oraz SQAS  w spedycji drogowej.